Σπίτι Βίντεο Λίστα αναπαραγωγής Σχετικά με εμάς Επίσημος Ιστός
Greek
loading

Boiler Steam Drum, Custom Boiler Parts

Boiler Steam Drum
January 13, 2021
συζήτηση
The boiler steam drum is the most important pressure vessel in industrial boilers for storing hot water and steam. In an industrial boiler pipe system, not all hot water can be fully evaporated into steam, but rather, a mixture of steam and hot water. Because saturated hot water needs more heat for conversion into steam, a boiler steam drum is a required piece of equipment. The steam drum separates hot water and steam, where the mixture still flows back for reheating through a down comer.
Related Videos

Pipe chamfering

Άλλα βίντεο
January 26, 2021

Automatic argon arc welding

Άλλα βίντεο
January 26, 2021

membrane wall manufacturing

Άλλα βίντεο
July 27, 2022

Production Process

Άλλα βίντεο
July 30, 2022

DIFFERENT KINDS OF WATER WALL PANELS

Άλλα βίντεο
September 27, 2022

H fin tube economizer

Boiler Fin Tube
January 13, 2021

tube polishing

Boiler Fin Tube
January 13, 2021